Innoware ApS

ERP/WEBSHOP DATA MIGRATION

I forbindelse med udvikling af nye IT- systemer, opstår behovet for, at flytte alle data fra de gamle system til de nye platforme, hvilket her benævnes ERP og Webshop data migration. Det kan gøres på flere måder, og meget ofte ses det, at data overflyttes manuelt af en gruppe af medarbejdere, som knokler i måneder, uden aldrig at nå helt i mål, fordi data overføres over lang tid, mens systemerne er operationelle. Man når aldrig et tidpunkt hvor man kan sige at data integriteten er 100%. Derfor er ERP / webshop data migrering dyrt, og er ofte den direkte årsag til kuldsejlede EPR og/eller e-commerce projekter.
Løsning er, at udvikle scripts, hvorved man kan automatisere eksport fra de gamle systemer, udføre eventuel databehandling og endelig importere data i de nye systemer. 

ERP/WEBSHOP DATA MIGRATION

I forbindelse med udvikling af nye IT- systemer, opstår behovet for, at flytte alle data fra de gamle system til de nye platforme, hvilket her benævnes ERP og Webshop data migration. Det kan gøres på flere måder, og meget ofte ses det, at data overflyttes manuelt af en gruppe af medarbejdere, som knokler i måneder, uden aldrig at nå helt i mål, fordi data overføres over lang tid, mens systemerne er operationelle. Man når aldrig et tidpunkt hvor man kan sige at data integriteten er 100%. Derfor er ERP / webshop data migrering dyrt, og er ofte den direkte årsag til kuldsejlede EPR og/eller e-commerce projekter.
Løsning er, at udvikle scripts, hvorved man kan automatisere eksport fra de gamle systemer, udføre eventuel databehandling og endelig importere data i de nye systemer. 

Hvad er data migration?

Data migration er det dækkende for overførsel af data fra et system til et andet. Her handler det om, at man har et ERP og/eller e-commerce system men ønsker, at udvikle og implementere nye systemer i virksomheden, således at virksomhedens strategiske målsætninger nemmere opfyldes. I den forbindelse vil, og skal der, selvfølgelige være fokus på hvad de nye systemer skal kunne, i forhold til de gamle, men en ofte overset opgaver er, at man skal have flyttet alle data fra de gamle systemer til de nye. Man skal huske, at det er virksomheden selv, som er ansvarlig for sine data.

 

ERP data kan være, men er ikke begrænset til:

 • Regnskabs- og finansdata
 • Kreditorer / leverandører
 • Debitorer / kunder
 • Leverandørvarenumre og prislister
 • Kunderabatter
 • Kundeordrer og faktura
 • Produkter m. billeder, infomation og attributter
 • Varegrupper
 • Varelager m. lokationer og positioner
 • CRM data
 • SRM data
 

E-commerce data kan være, men er ikke begrænset til:

 • Kunderabatter
 • Kundeordrer og faktura
 • Kunde-passwords (webshop)
 • Produkter m. billeder, infomation og attributter
 • Kategorisering (webshop)
 
Du kan læse mere om data migration på wikipedia her: Data Migration

Hvorfor går data migration galt?

Den primære årsag er, at man ikke har udformet en strategi for data migration for projektet. Men eller Når vi hører om ERP og e-commerce projekter, hører vi overraskende altid om, at virksomhederne har ansat en masse folk, til manuelt, at overføre data. Det er desværre også opskriften på problemer. Med mindre der er tale om meget få data, bør al data migration foregå automatiseret, således at man i realiteten bare trykker på en knap, den dag man sætter de nye systemer i værk, og så overføres alle data på ganske kort tid, uden fejl. Dataoverførsel til nye systemer, er nok den mest udbredte årsag, når ERP projekter løber af sporet, eller kuldsejler katastrofalt.

Hvordan foretages data migration?

Det vil være helt afhængigt af de systemer, som data skal overflyttes fra og til, hvordan migrationsprocessen foregår, og man vil altid starte med, at lave en analyse af datakilder og destinationer, for derefter at udarbejde en strategi for data migration. Herefter skal der eventuelt ryddes op i data, og data skal mappes fra kilde til destination. Når data skal hentes og oploades kan det gøres helt automatiseret og hentede data skal måske ændres eller reformateres, inden opload. Hele processen testes grundigt, så alt er klar når migrationen skal foregå.

Mange nyere ERP platform kan automatisk overflytte alle regnskabsdata fra de mest anvendte ERP og økonomisystemer, så hvis man vælger det rette system, kan man spare det arbejde. Det gælder ex. for det nye danske ERP system Uniconta.

Hvor automatiseret processen skal være afhænger af datamængde og kompleksitet. Hvis der er tale om simple datastrukturer, som er lette at hente og oploade, og som ikke kræver meget databehandling, kan man bruge Microsoft Excel. Ved komplekse datasæt, kan data lægges i et DBMS (Databas Management System), hvorfra man kan foretager mere kompleks databehandling.

Data eksport kan for nogle systemer være en kompleks sag, som f.eks. i e-conomics lagersystem, hvor der ikke findes en eksportmulighed, så man kan eksportere og flette produkter, med leverandører og leverandørvarenumre, og yderligere hente den egentlige kostpris ud, istedet for systemets gennemsnitspris.

Hvis strategien er, at der skal implementeres et intelligent varenummersystem, skal alle produkter kategoriseres og tildeles et nyt varenummer, hvilket også kræver at alle gamle ordrer og fakturaer bliver ændret.

Data Generering

Er der tale om en ny e-commerce virksomhed, vil der ikke være et ældre system, hvor data skal hentes, men så kan der være tale om, at der skal genereres data til systemet. Det kan være produktdata (PIM), leverandører med tilhørende prislister, kunderabatter, og lignende. Til det arbejde kan der laves Excel templates, som gør det meget nemmere, at oprette og vedligeholde store datamængder. Hvis man anvender et dedikeret PIM system, vil en stor del af arbejdet foregå derfra.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Data migration er det eneste område, hvor vi tilbyder egentlig projektarbejde. Processen kræver, at man ved en del om data import/eksport, programmering og databehandling. Ofte vil det kræve en del kreativitet. Endvidere findes der ikke umiddelbart, ret mange udbydere af data migration tjenester.