Innoware ApS

ERP/WEBSHOP SYSTEMDESIGN

ERP og webshop systemdesign dækker udviklingsforløbet, fra kravspecifikationer indtil til udviklingsopgaven påbegyndes, og har til formål at således, at skabe grundlaget for systemimplementering. Går EPR og e-commerce projekter galt, skyldes det ofte, at man ikke får inddraget brugere og brugen af systemet, så man ved projektetsafslutningen står med et system, som ikke opfylder behovene og som ingen kan bruge.
Der ligger i tiden, at projektledelse skal være agilt, men metoden er ingen garant for succes. ERP og webshop systemer er i stor grad standardiserede platforme, og selve implenmentering og kodning burde ikke fylde meget i projektet, når først krav og systemdesign er på plads. Den agile proces involverer udviklere på et alt for tidligt punkt i projektet, hvor der er mere behov en struktureret process, som på forhånd sikrer systemets krav og behov.

ERP/WEBSHOP SYSTEMDESIGN

ERP og webshop systemdesign dækker udviklingsforløbet, fra kravspecifikationer indtil til udviklingsopgaven påbegyndes, og har til formål at således, at skabe grundlaget for systemimplementering. Går EPR og e-commerce projekter galt, skyldes det ofte, at man ikke får inddraget brugere og brugen af systemet, så man ved projektetsafslutningen står med et system, som ikke opfylder behovene og som ingen kan bruge.
Der ligger i tiden, at projektledelse skal være agilt, men metoden er ingen garant for succes. ERP og webshop systemer er i stor grad standardiserede platforme, og selve implenmentering og kodning burde ikke fylde meget i projektet, når først krav og systemdesign er på plads. Den agile proces involverer udviklere på et alt for tidligt punkt i projektet, hvor der er mere behov en struktureret process, som på forhånd sikrer systemets krav og behov.

Hvad er systemdesign og systemudvikling?

Systemdesing dækker over udviklingsarbejdet i alle projektets indeledende faser, fra brugerkrav og systemkrav, til systemdesign. Et systemdesign dækker over både hardware og software elementer af systemet. Typisk vil det være en softwarearkitekt, som står for systemdesign. Vi anvender en traditionel softwareudviklingsmetode, som inddeles i følgende faser:

 • Kravdesign 
 • Arkitektonisk design
 • Detaljeret design
 • Kodning
 • Modultest & integration
 • Systemintegration
 • Systemtest
 
I forbindelse med systemudvikling af ERP- og e-commerce systemer, er det vigtigt at få defineret alle brugerkrav og processer, samt udarbejde et overordnet systemdesign, inden man indhenter tilbud fra forskellige udviklingshuse. Grunden er, at hvis man ikke har et solidt og veldefineret grundlag for indhentning af tilbud, kan man heller ikke sammenligne indhentede tilbud. Design af ERP- og e-commerce systemer er ikke en udviklingsmæssig stor udfordring, for platforme for de respektive systemer tilbyder overordnet samme funktionalitet. Udfordringen består i, at få defineret alle brugere, og i relation hertil, alle de opgaver brugerne skal udføre eller løse. Herefter kan man udarbejde et design ved hjælp af platformenes funktionalitet, hvor arbejdsprocesser bliver optimeret og effektiviseret, så vi ved hvordan systemerne skal virke, inden eksterne udviklinghuse involveres.

Systemudvikling i den strategiske proces

Som nævnt herover, er bruger- og brugskrav helt essentielt for succes, og den proces starter allerede under strategiarbejdet. Det er kun virksomheden selv, som er ekspert på virksomhedens produkter, services, strategi og drift. Derfor er det retteligt kun virksomheden selv, som kan udføre dette arbejde, med nødvendig rådgivning. Systemdesignet fra den strategiske proces, udmøntes i udbudsmateriale således, at man kan sende udviklingsopgaven i udbud, og få sammenlignelige tilbud fra systemleverandørerne. 

Brugs- og brugerorienteret Design Proces

Definition af brugere og brugeropgaver er den helt essentielle del af et IT-udviklingsprojekt, og derfor anvender vi en Bruger- og Brugsorienteret Design Process, som overordnet handler om, som det første, at få defineret brugerne af systemet og de opgaver brugerne skal have løst. 

Illustrationen herover viser et eksempel på en Bruger- og Brugsorienteret Design Process for en webshop. Oftest har man allerede gjort sig tanker om hvad systemet skal kunne, og hvis man arbejder med virksomhedsstrategi, foreligger der nok allerede en markedsføringsstrategi. Det kan også være, at man allerede har en webshop, som man kan tage udgangspunkt i. Det danner input for designprocessen. Herefter skal processen sikre, at man får defineret krav og behov, specielt for brugere og brugeropgaver.

Brugeroplevelse (UX)

Helt essentielt i designprocessen er brugeroplevelsen, eller på engelsk, user experience (UX), som er den måde en given bruger af systemet oplever brugen af systemet. Om det er en kunde på webshoppen, eller en medarbejder i ERP-systemet, skal oplevelse være logisk, intuitiv og effektiv, uden at skabe stress ved unødige eller forvirrende operationer. Hvis man introducerer nye operative processer, kan det i nogle tilfælde være en god idé at lave en prototype, så man kan prøve funktionalitet og oplevelsen af sammen med brugeren. Når man laver prototyper, sker det ofte agilt, fordi der her er tale om mindre systemelementer, hvor iterationstiden i udviklingprocessen kan optimeres.

Brugere og brugeropgaver

Brugere er, og skal være, kernen i al systemudvikling. Brugere kan være alt fra kunder og ansatte, til andre systemer. Brugerne beskrives med profiler og de tildeles roller i systemerne, hvorefter man udarbejder et map af hvordan brugerollerne interagerer med hinanden. Med brugerne defineret, udarbejdes beskrivelse af brugernes opgaver, som kan være i form af Use Cases, User-interaction diagrammer og lignende, så man får tegnet et billede af hvem eller hvad som udfører hvilke processer i systemet. Når processerne er defineret, kan man begynde arbejdet med at optimere og effektivisere processerne, så alle delprocesser, som computersystemer med fordel kan tage sig, bliver specificeret som sådan. Hermed er basen for et effektivt system grundlagt.

Indholdsmodel

For en webshop er det ret selvfølgeligt, hvad indhold er, men alligevel er produkt-indhold ikke helt trivielt. Kategorisering af produkter er vigtigt for, at kunden kan finde varen, og listevisning af produkter kan optimeres med et veldesignet varenummersystem. Kategorier og produktbeskrivelse udgør tilsammen webshoppens SEO billede, så den organiske eksponering er afhængig af et veludført design af indhold. Derudover er der alle relaterede informationssider med mere traditionelt indhold.

For ERP-systemer det primære indhold selvfølgelig data, som bearbejdes af de manuelle eller automatiserede processer vi definerer. De fleste ERP-systemer muliggør, at man designer såkaldte dashboards, hvorfra brugerroller designmæssigt hjælpes i udførelsen af deres arbejdsopgaver. Definitionen af dashboards tager udgangspunkt i brugerkravene. En anden vigtig del af ERP-systemer er Business Intelligence (BI), hvormed man definerer rapporter og analyser, som hjælper ledelse og administration til bedre at forstå, hvordan virksomheden performer.

Visuelt og interaktivt design

Når man har alle brugere, data, navigation og processer defineret, kan der udarbejdes et visuelt design for systemet. For en webshop drejer det sig i første omgang om kundens oplevelse. For ERP og e-commerce systemer, skal der designes specifikke dashboards, som hjælper medarbejderne til at gennemføre deres opgaver så struktureret og effektivt som muligt.

Koding, integration og test

Med al design på plads, kan både webshop og ERP systemet kodes og implementeres på den valgte platform. Hvis forarbejdet er gjort grundigt, er det ikke nødvendigvis en stor opgave. Her sikrer velimplementeret projektledelse, at funtioner og moduler kodes og testes i logisk rækkefølge, som leder frem til egentlig systemintegration og test.

Systemdesign processen

Man kan groft opdele systemdesign processen i to dele, hvor den første del handler om, at få defineret krav og systemarkitektur, som danner grundlag for udbudsmateriale til systemhusene. Anden del handler om selve udvikling og implementering, som oftest udføres af eksterne systemhuse. Ingen udviklingshuse kan med fordel generere indhold til virksomhedens systemer, i form af produktbeskrivelser, information, kategorisering, blog og systemdata, så det er en nødvendig del, som skal udføres af virksomheden selv.
Allerede fra strategifasen, når krav og systemdesign er på plads, kan man begynde at lægge en plan for test af systemet og for udarbejdelse af manualer og uddannelsesmateriale. 

Vi tilbyder følgende:

Vi yder support til hele arbejdet med strategi, krav og systemdesign, og efterfølende tilsyn med projektet. 

Vi kan specifikt hjælpe med:

 • Brainstorming eller workshop for definition af bruger- og systemkrav.
 • Bistand til udformning af systemdesign.
 • Bistand til strukturering af navigation og indhold
 • Bistand til valg af platforme.
 • Bistand til udvælgelse af systemhuse.
 • Bistand med tilsyn af eksterne udviklere.
 • Suppport for specifik softwareudvikling og kodning.
 • Bistand til udarbejdelse af dokumentation og manualer.
 • Support ved statusmøder med systemhuse.